Dokumenty
Dokumenty

Základná škola

Materská škola

K Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ treba doložiť aj: Dotazník pre rodičov, Hlavné zásady.

Školský klub detí

Školská jedáleň