Zamestnanci
     
Vedenie školy
Mgr. Hrabovský Radovan riaditeľ školy hrabovsky [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Ing. Daniel Balej duchovný správca školy zriadovatel[zavináč]solinky.sk
Ing. Jurková Beáta zástupca riaditeľa pre ZŠ jurkova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Hurinek Peter zástupca riaditeľa pre ZŠ hurinek [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Pekarová Stanislava zástupca riaditeľa pre MŠ pekarova [zavináč]  skoladp.solinky.sk
Mgr. Jakubová Silvia, PhD. zástupca riaditeľa pre hospodársko-technický úsek ZŠ jakubova [zavináč] skoladp.solinky.sk
 
Učitelia ZŠ
Mgr. Bernard Filip tr. uč. 5.B bernard [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Bielik Tomáš tr. uč. 6.B bielik [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Cibulková Petra   cibulkova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Čecháková Daniela   cechakova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Čermanová Silvia   cermanova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Fuljerová Klaudia   fuljerova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Gáboríková Mária tr. uč. 2.B gaborikova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Gábrišová Zlatica tr. uč. 3.C gabrisova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Gavlák Dušan tr. uč. 6.A gavlak [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Miškeová Andrea tr. uč. 1.C hlavata [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Chovanová Lucia tr. uč. 2.A chovanova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Jedináková Katarína tr. uč. 2.C jedinakova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Jedináková Mária tr. uč. 4.B jedinakovam [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Kelemenová Mária tr. uč. 8.A kelemenova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Klieštiková Monika tr. uč. 3.B kliestikova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Koleniaková Katarína, MA, BA hons   koleniakova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Kubalová Kristína   kubalova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Magáth Nikola tr. uč. 1.B  
Mgr. Martinek Martin tr. uč. 8.B martinek [zavináč] skoladp.solinky.sk 
Mgr. Mikovčáková Jana tr. uč. 9.A mikovcakova[zavináč]skoladp.solinky.sk 
Mgr. Obročníková Eva tr. uč. 3.A obrocnikova[zavináč]skoladp.solinky.sk
Mgr. Ondrušková Andrea   ondruskova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Plšková Silvia tr. uč. 7.A plskova [zavináč] skoladp.solinky.sk 
Mgr. Svetloššáková Zuzana tr. uč. 4.A svetlossakova[zavináč]skoladp.solinky.sk
Mgr. Šepešová Alena tr. uč. 1.A sepesova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Šmehil Jaroslav   smehil [zavináč] skoladp.solinky.sk
PaedDr. Uhrin Stanislav, PhD. tr. uč. 9.B uhrin [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Valčo Martin    tr. uč.76.B valco [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Zemjak Štefan   zemjak [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Zuziak Marián   zuziak [zavináč] skoladp.solinky.sk
     
Mgr. Rovnianková V. Jozefína digitálny koordinátor rovniankova [zavináč] skoladp.solinky.sk
     
Mgr. Brosová Martina /MD/
Mgr. Hnátová Veronika /MD/ 
Mgr. Kasmanová Alžbeta /RD/
Mgr. Ostrochovská Lujza /MD/
Mgr. Predajňová Tereza /RD/
Mgr. Repáková Monika /MD/
Mgr. Maliková Zuzana /MD/
 
Asistentky pre ZŠ
Mgr. Bukovanová Barbora   bukovanova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Ing. Hrušková Ľubica   hruskova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Bc. Chovancová Emília   chovancova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Palková Katarína   palkova [zavináč] skoladp.solinky.sk
 
Vychovávateľky ŠKD
Mgr. Bednariková Stanislava   bednarikova1[zavináč]skoladp.solinky.sk
Mgr. Brisudová Monika   brisudova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Bukovanová Barbora   bukovanova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Bc. Gloserová Alena vedúca ŠKD gloserova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Bc. Hrivíková Katarína   hrivikova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Kortišová Magdaléna   kortisova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Ing. Valeková Zuzana   valekova [zavináč] skoladp.solinky.sk
     
     
Štensová Zlata /MD/    
Mgr. Zemjaková Kristína /MD/    
     
Inkluzívny tím pre ZŠ    
Mgr. Maslíková Petra školský psychológ maslikova [zavináč] skoladp.solinky.sk
PaedDr. Pustajová Petra špeciálny pedagóg pustajova [zavináč] skoladp.solinky.sk
 
 
Učitelia MŠ
Mgr. Baránková Mária   barankova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Ing. Bednaříková Alena   bednarikova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Bc. Bosíková Katarína   bosikova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Bc. Dusová Lýdia   dusova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Bc. Ernstová Monika   ernstova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Bc. Huliaková Jana   huliakova1[zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Chabadová Michaela   chabadova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Bc. Koňuchová Linda   konuchova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Kubicová Terézia   kubicova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Bc. Miháliková Irena   mihalikova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Pekarová Stanislava   pekarova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Petrášková Anna   petraskova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Bc. Podhorová Monika   podhorova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Stanková Klaudia   stankova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Zanechalová Gabriela   zanechalova [zavináč] skoladp.solinky.sk
Mgr. Zelníková Simona   zelnikova [zavináč] skoladp.solinky.sk
     
Dutková Tatiana /RD/    
Mgr. Konštiaková Lucia /MD/    
     
Inkluzívny tím pre MŠ    
Mgr. Martošová Alžbeta školský špeciálny pedagóg martosova [zavináč] skoladp.solinky.sk
     
Pedagogickí asistenti pre MŠ    
Tlacháčová Mária    
Tonková Magdaléna    
     
Sociálny pedagóg pre MŠ    
Mgr. Cigániková Jana    
     
Pomocný vychovávateľ pre MŠ    
Ing. Ťažká Michaela