Pre rodičov
KAHOOT
Medzi overené výučbové aktivity patrí určite kvíz vytvorený prostredníctvom služby KAHOOT.  Kvíz je mimoriadne p...

Office 365 pre rodičov
Žiaci našej školy a ich rodičia majú nárok na plnohodnotnú verziu kancelárskeho balíka Office 365 (Word, Excel, PowerPoint a ďalšie...

Manuál EDUPAGE
Aplikácia, ktorú môžete používať cez počítač, notebook alebo smartfón. Priamo v aplikácii môžete kontrolovať známky, dom...