Materská škola
Oznamy
Riaditeľské voľno
...

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin 2024
Milí rodičia,prevádzka materskej školy počas letných prázdnin bude od 01. 7. 2024 do 12. 7. 2024. Dieťa z našej materskej školy m...

Zápis do materskej školy
Milí rodičia, spustili sme zber prihlášok do materskej školy.  Zber prihlášok prebieha do 3.5.2024. Zápis detí p...

Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
Milí rodičia, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, teda ešte nenastúpi v školskom...

Deň otvorených dverí v MŠ
...

Prihlasovanie do 1. ročníka ZŠ spustené
Milí rodičia, spustili sme prihlasovanie detí do 1. ročníka našej základnej školy. Ak máte záujem prihlásiť Vaše di...

Deň otvorených dverí v ZŠ
Milí rodičia, ak máte záujem zapísať Vaše dieťa do našej základnej školy, pozývame Vás na organizovanú prehli...

Rozhodnutie o riaditeľskom voľne
  ...

TRÉNING FONEMATICKÉHO UVEDOMOVANIA PODĽA EL KONÍN
V školskom roku 2023/2024 v našej škôlke otvárame:   TRÉNING FONEMATICKÉHO UVEDOMOVANIA PODĽA EL KONÍN pre deti predško...

ŠKOLSKÝ PROGRAM BILATERÁLNEJ INTEGRÁCIE
V školskom roku 2023/2024 v našej škôlke otvárame :   ŠKOLSKÝ PROGRAM BILATERÁLNEJ INTEGRÁCIE pre deti predškolsk...