Materská škola

Zápis do materskej školy

Milí rodičia, spustili sme zber prihlášok do materskej školy. 

Zber prihlášok prebieha do 3.5.2024. Zápis detí prebehne v termíne od 6.5.2024 do 7.5.2027 prezenčnou formou za účasti dieťaťa a rodičov.

Bližšie informácie k zápisu vám budeme posielať po zbere elektronických prihlášok.

Na zápis bude potrebné priniesť:

- Vytlačenú žiadosť o prijate do MŠ, ktorá bude potvrdená lekárom,

- podpísaný dokument "Hlavné zásady výchovného pôsobenia školy".

Obidva dokumenty musia byť podpísané oboma zákonnými zástupcami.

 

Elektronickú prihlášku vyplníte kliknutím TU.