Základná škola
Fotogaléria

Matematická olympiáda - okresné kolo [03.04.2024 - 24..2024]

Päť žiakov 6. ročníka, traja žiaci 7.ročníka a šesť žiakov 8. ročníka sa zúčastnilo okresného kola Matematickej olympiády. Žiaci súťažili v kategóriách podľa ročníka, ktorý navštevujú, a zmerali si sily so svojimi rovesníkmi. Nižšie uvádzame výsledky úspešných riešiteľov.
Výsledky 
ročník  meno a priezvisko  umiestnenie 
6. ročník  Jakub Jurči  3. miesto 
Jakub Lukáčik  5. – 6. miesto 
Lukáš Guzma  9. – 11. miesto 
Zuzana Jedináková  12. – 14. miesto 
7. ročník  Tereza Kozáková  5. – 9. miesto 
Filip Sebastián Šimek  5. – 9. miesto 
Laura Koššibová  12. – 14. miesto 
8. ročník  Patrícia Gabčová  6. – 8. miesto 
  Alžbeta Jedináková  9. – 10. miesto 
  Viktória Jurčiová  9. – 10. miesto 

 
Všetkým žiakom blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.