Základná škola
Fotogaléria
Od slovenskej koruny k euru
[16.04.2024]
Olympijský odznak všestrannosti- krajské kolo
[15.04.2024]
Botanická exkurzia
[10.04.2024 - 12.04.2024]
Pytagoriáda
[09.04.2024 - 10.04.2024]
Slávik Slovenska 2024
[09.04.2024]
Prvopiatková sv. omša
[05.04.2024]
Matematická olympiáda - okresné kolo
[03.04.2024]
Školská krížová cesta
[22.03.2024]
Čítanie škôlkárom
[19.03.2024]
PLAVECKÝ VÝCVIK 6. ROČNÍK
[18.03.2024 - 22.03.2024]
Týždeň finančnej gramotnosti – Global money week 
[18.03.2024 - 22.03.2024]
KVÍZOMAT
[15.03.2024]
SVETOVÝ DEŇ MATEMATIKY
[14.03.2024]
Anna, neber drogu, radšej miluj
[08.03.2024]
Indiánska noc v škole
[08.03.2024 - 09.03.2024]
Okresné kolo - HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2024
[04.03.2024 - 06.03.2024]
Spolupráca s DSS Letokruhy
[01.03.2024]
Prvopiatková sv.omša
[01.03.2024]
Odovzdanie výťažku z vianočných trhov
[29.02.2024]
Karneval
[13.02.2024]
Krajské kolo....a Slovo bolo u Boha
[08.02.2024]
Korčuliarsky kurz
[05.02.2024 - 09.02.2024]
Ukončenie polroka - koncert
[02.02.2024]
Ukončenie polroka - filmové predstavenie
[02.02.2024]
Prvopiatková sv.omša (hromničná)
[02.02.2024]
Lyžiarsky kurz pre 8.ročník
[29.01.2024 - 02.02.2024]
Školské kolo... a Slovo bolo u Boha/ Hviezdoslavov Kubín
[19.01.2024]
Trestnoprávna prevencia
[08.01.2024 - 10.01.2024]
Vianočná pošta
[20.12.2023]
Stolnotenisový turnaj
[14.12.2023]
Adventné tvorivé dielne
[06.12.2023]
Svätý Mikuláš 2.stupeň
[06.12.2023]
Svätý Mikuláš 1.stupeň
[06.12.2023]
L Á S K A    U K R Y T Á    V   K R A B I C I
[04.12.2023 - 21.12.2023]
Prvopiatková sv. omša
[01.12.2023]
Halový futbalový turnaj CZŠ Žilinskej diecézy
[15.11.2023]
Exkurzia – Aurélium, Národná rada SR
[14.11.2023]
Cezpoľný „Beh 17. novembra“
[10.11.2023]
iBobor
[06.11.2023 - 10.11.2023]
Správa z besedy Mary´s meals 
[03.11.2023]
Prvopiatková sv. omša
[03.11.2023]
Deň boja proti násiliu a šikanovaniu na školách
[02.11.2023]
Duchovná obnova v Oščadnici
[27.10.2023]
Prevencia proti šikane
[25.10.2023]
Exkurzia Polom 8. ročník
[20.10.2023]
Beseda so včelárom
[19.10.2023]
Milión detí sa modlí ruženec
[18.10.2023]
Olympiáda zo SJL
[17.10.2023]
Plavecký výcvik - 3. ročník
[16.10.2023 - 20.10.2023]
Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka
[10.10.2023 - 12.10.2023]
Zber papiera
[25.09.2023 - 29.09.2023]
Začiatok školského roka
[04.09.2023]