Základná škola

Úspechy našich žiakov

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/2013
MAKSÍK a MAKS
10.09.2012 - 31.05.2013
Súťaže MAKSÍK a MAKS sa riešia doma v priebehu celého školského roka. Žiaci v piatich kolách riešia po päť úloh v svojej kateg...