Základná škola

Úspechy našich žiakov

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/2013
Dilongstar - školské kolo
19.04.2018
12.4.2018 prebehlo školské kolo Dilongstar - súťaž v speve populárnej piesne. Súťažiaci sa umiestnili následovne:   kategória ...

Slávik Slovensko - školské kolo
05.04.2018
Vo štvrtok 5.4.2018 sa konalo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2018. Súťažiaci sa umiestnili následovne. I. kat...

Krajské kolo Matematickej olympiády
27.03.2018
27.03.2018 sa konalo krajské kolo 67. ročníka Matematickej olympiády v kategórii Z9.   Matej Lukáčik vyriešil všetky šty...

Pytagoriáda
13.03.2018 - 14.03.2018
13.3.2018 a 14.3.2018 niektorí žiaci našej školy riešili na okresnom zaujímavé úlohy matematickej súťaže Pytagoriáda. ...

Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo
28.02.2018
Dňa 28.2.2018 sa žiačka 6.A triedy Ema Kulichová zúčastnila regionálneho kola Hviezdoslavov Kubín na ZŠ Martinská. Súťažila v druhej ka...

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
15.02.2018
Dňa 15. februára sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Recitátori prednášali poéziu, aj pr...

Matematická olympiáda - okresné kolo
24.01.2018
24.01.2018 sa traja žiaci deviatého ročníka zúčastnili na okresnom kole Matematickej olympiády. Žiaci riešili štyri zaujímavé ...

Okresné kolo anglickej olympiády
22.01.2018
Katarína Staňová žiačka 9.A triedy nás 22.1.2018 reprezentovala na okresnom kole anglickej olympiády.  Umiestnila sa na 7. mieste a tým sa zaradila...

A Slovo bolo u Boha
06.12.2017
  V stredu 6. decembra 2017 sme sa po 2. vyučovacej hodine vybrali do Ružomberka na krajské kolo recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha. Kto? My - Nina...

Všetkovedko
30.11.2017
  30.11.2017 sa 23 žiakov našej školy zapojilo do celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko. Žiaci riešili rôzne zaujímav...