Základná škola

Úspechy našich žiakov

2019/20202018/20192017/20182016/2017
2015/20162014/20152013/20142012/2013
Festival Fyzikálnych Filmov
23.05.2014
S dovoma dvojicami žiakov 6. a 7. ročníka sme tento rok natočili krátke filmy s fyzikálnym obsahom a tým sme sa zapojili do Festivalu fyzikálnych filmov. Z cca 90...

Olympiáda z Anglického jazyka pre 1. stupeň ZŠ
07.05.2014
Žiaci na 1. stupni ZŠ sa zapojili do školskej akcie Olympiáda z Anglického jazyka pre 1. stupeň ZŠ. Písali najskôr triedne kolá a v...

Okresné kolo Matematickej olympiády
09.04.2014 - 09.04.2014
9.4.2014 sa traja žiaci siedmeho ročníka: Jakub Krcho, Marián Martinčo a Peter Bednařík a jeden žiak šiesteho ročníka Ondrej Gallo zúčastnili na okresn...

Celoslovenské kolo recitačnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha...
29.03.2014
Dňa 29. 3. 2014 sa naše žiačky štvrtého ročníka Dominika Joneková a Martinka Hartelová zúčastnili celoslovenského kola recitačnej s...

Matematický klokan
24.03.2014 - 24.03.2014
24. marca sa 54 žiakov našej školy zapojilo do medzinárodnej matematickej súťaže základných a stredných škôl MATEMATICKÝ KLOKAN....

Obvodné kolo Pytagoriády
19.03.2014 - 19.03.2014
19.3.2014 sa dvaja žiaci našej školy zúčastnili obvodného kola Pytagoriády na Mestskom úrade v Žiline. Našu školu v kategórii P3 repr...

Dejepisná olympiáda - okresné kolo
11.02.2014
    V utorok 11.februára 2014 žiaci Monika Leštachová, Terezka Hodásová, Peter Bednařík a Nikolka Hodásová reprezentovali na...

Školské kolo biblickej olympiády
07.02.2014
V piatok, 7.2.2014 prebehlo v našej škole školské kolo biblickej olympiády. Zúčastnilo sa na ňom 16 žiakov, ktorí zvíťazili v...

Školské kolo Hviezdoslav Kubín
06.02.2014
Dňa 6. 2. sa u nás konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína, na ktorom sa zúčastnilo tridsať recitátorov. Pripravili si pre nás veľmi pekn...

ANJ - Obvodné kolo olympiády
15.01.2014
Dňa 15.januára 2014 sa Peter Bednařík, žiak siedmeho ročníka  zúčastnil obvodného kola olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1A spolu s ď...