Základná škola

Úspechy našich žiakov

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/2013

Matematický klokan

19.marca na našej škole klokanilo 68 žiakov, ktorí sa tak zapojili do medzinárodnej súťaže Matematický klokan pre žiakov základných a stredných škôl  Na úspešných riešiteľov čakajú pekné odmeny a diplomy. Všetkým žiakom blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a do budúcna im prajeme veľa ďalších úspechov.