Základná škola

Úspechy našich žiakov

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/2013

Ľubana Holeštiaková (1. A) vyhrala výtvarnú súťaž v Žiline Šachové variácie 2016

Naša žiačka 1. A triedy Ľubana Holeštiaková získala v stredu 18. mája diplom za prvé miesto vo výtvarnej súťaži v Žiline s názvom Šachové variácie. Keďže hráva šach a veľmi rada maľuje, skĺbilo sa príjemné s užitočným. Blahoželáme.
diplom za I. miesto