Základná škola

Úspechy našich žiakov

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/2013

Biologická olympiáda - okresné kolo

V utorok 12. apríla sa žiaci Žofia Hrkútová (VI.A), Matej Krcho a Katarína Staňová (obaja VI.A) zúčastnili okresného kola biologickej olympiády v kategórii E. Ich úlohou bolo poznať 50 druhov živočíchov resp. rastlín, vedieť ich slovenské i latinské názvy, správne ich určiť a čo najlepšie napísať test s teoretickými poznatkami o týchto organizmoch. Predtým však museli doma vytvoriť zbierku 10 druhov živočíchov a rastlín, ktorú ohodnotila odborná porota. Žiaci si počínali dobre a Žofia Hrkútová i Katarína Staňová sa stali úspešnými riešiteľmi. Všetkým gratulujeme a tešíme sa na ďalšie súťaže so zameraním na spoznávanie prírody.