Základná škola

Úspechy našich žiakov

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/2013

Odkaz Karolíny Brüstleovej – literárna súťaž

Odkaz Karolíny Brüstleovej – literárna súťaž

V školskom roku 2014/2015 sa konal 6. ročník literárnej súťaže Odkaz Karolíny Brüstleovej. Súťažná téma bola: Bol som pri tom a zostal/nezostal som ticho.
Z našej školy sa do literárnej súťaže zapojili: Lucia Skladaná z V.A, Katarína Staňová, Alexandra Dedičová, Alžbeta Hrivíková zo VI.A a Lukáš Gašpierik z VIII.A triedy.

Lukáš Gašpierik uspel v kategórii A (próza), v ktorej sa umiestnil na 3. mieste. Uvedená kategória bola určená žiakom osemročných gymnázií a žiakom 5.-9. ročníka základných škôl. Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže sa uskutoční dňa 24.04.2015 o 11.15 h. v Kultúrnom dome v Podhorí.

Lukášovi Gašpierikovi gratulujeme a veríme, že toto umiestnenie bude inšpirovať a motivovať aj ďalších žiakov do literárnej tvorby.

PaedDr. Zlatica Orinčáková