Základná škola

Úspechy našich žiakov

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/2013

Okresné kolo Biologickej olympiády

Vo štvrtok 9. apríla sa dvaja žiaci našej školy (Marián Gašper a Katarína Staňová – obaja VI.A) zúčastnili Okresného kola biologickej olympiády v kategórii E. Ich úlohou bolo poznať 50 druhov živočíchov, vedieť ich slovenské i latinské názvy, správne ich určiť a čo najlepšie napísať test s teoretickými poznatkami o týchto živočíchoch. Ešte predtým však museli doma vytvoriť zbierku 10 druhov živočíchov, ktorú ohodnotila odborná porota. Nakoľko v kategórii E súťažia spolu žiaci 6. až 9. ročníka, a naši žiaci v nej súťažili prvý krát, bola úspechom už samotná účasť. Žiaci nazbierali cenné skúsenosti, ktoré im pomôžu v ďalšom prehlbovaní poznatkov o prírode, ktorá nás obklopuje. Marián Gašper sa v konečnom poradí umiestnil v druhej polovici a Katarína Staňová sa stala úspešnou riešiteľkou.