Základná škola

Úspechy našich žiakov

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/2013

Olympiáda z Anglického jazyka pre 1. stupeň ZŠ

Žiaci na 1. stupni ZŠ sa zapojili do školskej akcie Olympiáda z Anglického jazyka pre 1. stupeň ZŠ. Písali najskôr triedne kolá a víťazi (prvé tri miesta) postúpili do školského kola, ktoré sa konalo dňa 7. 5. v  4. kategóriách.  Mgr. Z. Svetloššáková a Mgr. A. Hrabovká tvorili odbornú porotu, pripravili a vyhodnotili testy. 
Zoznam víťazov v jednotlivých kategóriách:
A) 1. kategória – 1. ročník
1. miesto: Karolínka Košútová
2. miesto:  Andrejko Štaffen, Maťko Rusnák, Viktorka Ologonová
B) 2. kategória – 2. ročník
1. miesto: Emka Kulichová, Miška Adamková, Terezka Kaprálová, Danko Staňo
C) 3. kategória – 3. ročník
1. miesto: Evka Rovnianiková
2. miesto:  Julka Bieliková
3. miesto: Sofia Králiková
D) 4. kategória – 4. ročník
1. miesto: Martinka Hartelová
2. miesto:  Dominika Joneková
3. miesto: Tomáš Hӧger
Všetkým víťazom gratulujeme J