Základná škola

Úspechy našich žiakov

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/2013

ANJ - Obvodné kolo olympiády

Dňa 15.januára 2014 sa Peter Bednařík, žiak siedmeho ročníka  zúčastnil obvodného kola olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1A spolu s ďalšími sedemnástimi súťažiacimi piateho, šiesteho a siedmeho ročníka. Súťaž pozostávala z ústnej a písomnej časti. V ústnej časti sa žiaci museli popasovať s rolovou hrou s rodeným hovoriacim a s vytvorením príbehu na základe obrázku. V písomnej časti boli preverené vedomosti žiakov v oblasti gramatiky, čítania, počúvania a slovnej zásoby.
Bola to naša prvá skúsenosť so zapojením sa do obvodného kola olympiády v ktorej Peťo získal krásne deviate miesto a stal sa tak úspešným riešiteľom olympiády.
K jeho úspechu mu gratulujeme a prajeme mu veľa úspechov aj v budúcnosti.

Mgr. Jana Mrázová