Základná škola

Úspechy našich žiakov

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/2013

Festival Fyzikálnych Filmov

Úlohou žiakov bolo natočiť film, ktorý bude o fyzike, alebo o nejakom fyzikálnom jave. Spolu sme natočili dve videá, dievčatá natočili pokus, ktorý dokazuje tekutosť a deliteľnosť plynov a chlapci zostrojili elektromotor a natočili o tom video. Porota rozhodla, že Elektromotor sa bude premietať na festivale v Bratislave, preto sme sa 24.5.2013 skoro ráno vybrali do Bratislavy, aby sme sa tohto festivalu zúčastnili. Program bol rozdelený do šiestich blokov, v ktorých sa premietali filmy podľa kategórií. V poslednom bloku vyhodnotili súťaž a ocenili tri najlepšie filmy.
Videli sme veľa zaujímavých pokusov aj vtipných videí o fyzike a tak sme mohli vidieť, že aj fyzika môže byť zábavná.
 
fyzikalnefilmy.sk
foto
foto
foto