Základná škola

Úspechy našich žiakov

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/2013

Regionálna súťaž Hviezdoslavov Kubín

        Dňa 5. 3. 2013 sa uskutočnila Regionálna recitačná súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Naši žiaci sa súťažili v dvoch kategóriách:
V I. kategórii v prednese poézie našu školu reprezentovala Martinka Hartelová z 3. A. Svojim prednesom zaujala recitátorov i porotu, no konkurencia bola veľká.
V II. kategórii v prednese prózy našu školu reprezentoval Marián Martinčo zo 6. A, ktorému sa napriek veľkému počtu veľmi dobrých recitátorov podarilo umiestniť na krásnom III. mieste.   
Našim recitátorom srdečne blahoželáme. Patrí im pochvala za odvahu a úspešnú reprezentáciu našej školy.