Základná škola

Úspechy našich žiakov

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/2013

Saleziánska súťaž BOSS

Naši žiaci sa aj tento rok úspešne zúčastnili súťaže BOSS, ktorú každoročne organizujú saleziáni zo Žiliny. V tomto roku bolo cieľom súťaže dozvedieť sa čo najviac o františkánskom kňazovi P. Gereonovi Goldmannovi OFM. Informácie o jeho živote žiaci čerpali z knihy "Svetlo kríža v tieni kríža". 
 
Po vyraďovacom školskom kole sa na medziškolské kolo dostali títo žiaci:
1. tím: Karolína Košútová (6.A), Žofia Hrkútová (9.A) a Miriam Košútová (9.A)
2. tím: Kristína Drdáková (6.A), Marek Sokol (7.A), Lucia Skladaná (9.A)

Na stupeň víťazov sa postavili oba naše tímy. Prvý tím získal krásne 1. miesto. Druhý tým získal 3. miesto.
Zúčastneným žiakom gratulujeme. Teší nás, že ich život P. Gereona Goldmanna zaujal a že vedomosti o ňom dokázali v súťaži úspešne použiť. Zároveň im prajeme, aby boli pre nich cnosti tohto človeka príkladom do ich života.


foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto