Základná škola

Úspechy našich žiakov

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/2013

Pytagoriáda - školské kolo

12.12.2018 a 13.12.2018 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Žiaci riešili v jednotlivých kategóriách zaujímavé úlohy. Za všetky kategórie bolo v školskom kole 30 úspešných riešiteľov. Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a do budúcna im prajeme veľa úspechov.