Základná škola

8.B

BOROVSKÝ Matúš
ČERNÁKOVÁ Adriana
DRUSKOVÁ Lívia
HARVÁNKOVÁ Veronika
HEGLASOVÁ Dorota
JAKUBOVÁ Alžbeta Mária
KAPRÁL Matej
KAPRÁLOVÁ Terézia
KOVÁČ Matej
MACEK Anton Andrej
MORAVĆÍK Krištof
STAŇO Daniel
ŠUTARÍK Marek
URSÍKOVÁ Aneta
VOLESKÝ Jakub
ZACHVEJA Jakub
ZVARA Juraj
 
 tr. učiteľ   Ing. Beáta Jurková