Základná škola

2.A

BALÁŽ Jakub
BREZÁNIOVÁ Mária
BUCHA Fridrich
DOROVSKÝ Peter
GEROVÁ Kristína
HODOŇ Šimon
HOLEČKO Pavol
HRBČEKOVÁ Marianna
JEDINÁKOVÁ Zuzana
JENDRUŠOVÁ Lucia
KOŠÚT Martin
KOVÁČOVÁ Lucia
KRÁLIK Gabriel
KUČERÁK Tomáš
LUKÁČIK Jakub
MIERES Richard
OLLAHOVÁ Lenka
ROVŇANÍK Pavol
STRÍŽOVÁ Karolína
ŠTAFFENOVÁ Paulína
ŠTENSOVÁ Magdaléna
TOBIÁŠOVÁ Tamara
 
 tr. učiteľ    Mgr. Lucia Chovanová