Základná škola

Testovanie

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016

Výsledky národného celoplošného zisťovania úrovne vedomostí žiakov - testovania 5 a 9

Hoci si uvedomujeme a snažíme sa tak aj učiť a vychovávať, že výchovná zložka je prvoradá a dôležitejšia ako vzdelávacia zložka, že známky a vedomosti nie sú to najdôležitejšie, čo v škole rozdávame a odovzdávame, veľmi nás tešia výborné výsledky žiakov, ktoré nám potvrdili, že vzdelávanie na našej školy vykazuje nadpriemernú úspešnosť v porovnaní s celoslovenským priemerom.

Školský rok 2017/2018

TESTOVANIE 5


Národný slovenský priemer zo slovenského jazyka bol 62,8 % - naša škola bola lepšia o 8 %, keď dosiahla priemernú úspešnosť 70,8 %.

 

Národný slovenský priemer z matematiky bol 64,78 % - naša škola bola lepšia o 8,82 %, keď dosiahla priemernú úspešnosť 73,6 %.


TESTOVANIE 9

 

Národný slovenský priemer zo slovenského jazyka bol 63 % - naša škola bola lepšia o 14 %, keď dosiahla priemernú úspešnosť 77 %.

 

Národný slovenský priemer z matematiky bol 55,9 % - naša škola bola lepšia o 16,8 %, keď dosiahla priemernú úspešnosť 72,7 %.
výsledky_T5_T9_17/18