Základná škola

Testovanie

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016

Výsledky národného celoplošného zisťovania úrovne vedomostí žiakov - testovania 5 a 9

V školskom roku 2015/2016 sa po prvýkrát uskutočnilo národné celoplošné zisťovanie úrovne vedomostí žiakov 5. ročníka nazývané T5. Pre našu školu bolo T5 2015/2016 zároveň prvým národným celoplošným testovaním, do ktorého bola zapojená.

Hoci si uvedomujeme a snažíme sa tak aj učiť a vychovávať, že výchovná zložka je prvoradá a dôležitejšia ako vzdelávacia zložka, že známky a vedomosti nie sú to najdôležitejšie, čo v škole rozdávame a odovzdávame, veľmi nás tešia výborné výsledky žiakov, ktoré nám potvrdili, že vzdelávanie na našej školy vykazuje nadpriemernú úspešnosť v porovnaní s celoslovenským priemerom.

Školský rok 2015/2016

TESTOVANIE 5


Národný slovenský priemer zo slovenského jazyka bol 66,6 % - naša škola bola lepšia o 12,4 %, keď dosiahla priemernú úspešnosť 79 %.

 

Národný slovenský priemer z matematiky bol 62 % - naša škola bola lepšia o 9,7 %, keď dosiahla priemernú úspešnosť 71,7 %.


TESTOVANIE 9

V školskom roku 2015/2016 sa naša škola po prvý krát zúčastnila celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka T9. Naši žiaci ukázali, že sú veľmi šikovní.

 

Národný slovenský priemer zo slovenského jazyka bol 62,6 % - naša škola bola lepšia o 10,9 %, keď dosiahla priemernú úspešnosť 73,5 %.

 

Národný slovenský priemer z matematiky bol 52,8 % - naša škola bola lepšia o 12,4 %, keď dosiahla priemernú úspešnosť 65,2 %.
výsledky_T5_T9_15/16