Základná škola

Testovanie

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016

Výsledky národného celoplošného zisťovania úrovne vedomostí žiakov - testovania 5 a 9

Hoci si uvedomujeme a snažíme sa tak aj učiť a vychovávať, že výchovná zložka je prvoradá a dôležitejšia ako vzdelávacia zložka, že známky a vedomosti nie sú to najdôležitejšie, čo v škole rozdávame a odovzdávame, veľmi nás tešia výborné výsledky žiakov, ktoré nám potvrdili, že vzdelávanie na našej školy vykazuje nadpriemernú úspešnosť v porovnaní s celoslovenským priemerom.


Školský rok 2016/2017

TESTOVANIE 5

V školskom roku 2016/2017 sa po druhýkrát uskutočnilo národné celoplošné zisťovanie úrovne vedomostí žiakov 5. ročníka nazývané T5.

 

Národný slovenský priemer zo slovenského jazyka bol 63,1 % - naša škola bola lepšia o 15,2 %keď dosiahla priemernú úspešnosť 78,3 %.

 

Národný slovenský priemer z matematiky bol 62,3% - naša škola bola lepšia o 18,4 %, keď dosiahla priemernú úspešnosť 80,7 %.

 

TESTOVANIE 9

V školskom roku 2016/2017 sa po druhýkrát uskutočnilo národné celoplošné zisťovanie úrovne vedomostí žiakov 9. ročníka nazývané T9.

 

Národný slovenský priemer zo slovenského jazyka bol 61,2 % - naša škola bola lepšia o 6,4 %keď dosiahla priemernú úspešnosť 67,6%.

 

Národný slovenský priemer z matematiky bol 56,4 % - naša škola bola lepšia o 6,6 %, keď dosiahla priemernú úspešnosť 63 %.
výsledky_T5_T9_16/17