Základná škola

Testovanie

2018/20192017/20182016/20172015/2016

Výsledky národného celoplošného zisťovania úrovne vedomostí žiakov - testovania 5 a 9

Hoci si uvedomujeme a snažíme sa tak aj učiť a vychovávať, že výchovná zložka je prvoradá a dôležitejšia ako vzdelávacia zložka, že známky a vedomosti nie sú to najdôležitejšie, čo v škole rozdávame a odovzdávame, veľmi nás tešia výborné výsledky žiakov, ktoré nám potvrdili, že vzdelávanie na našej školy vykazuje nadpriemernú úspešnosť v porovnaní s celoslovenským priemerom.
 
Školský rok 2018/2019
TESTOVANIE 5

Národný slovenský priemer zo slovenského jazyka bol 58,4 % - naša škola bola lepšia o 7,5 %, keď dosiahla priemernú úspešnosť 65,9 %.
 
Národný slovenský priemer z matematiky bol 59,3 % - naša škola bola lepšia o 12,4 %, keď dosiahla priemernú úspešnosť 71,7 %.

TESTOVANIE 9
 
Národný slovenský priemer zo slovenského jazyka bol 62,3 % - naša škola bola lepšia o 8,9 %, keď dosiahla priemernú úspešnosť 71,2 %.
 
Národný slovenský priemer z matematiky bol 63,1 % - naša škola bola lepšia o 13,3 %, keď dosiahla priemernú úspešnosť 76,4 %.
výsledky_T5_T9_18/19