Základná škola

Poplatky

Rodičovský príspevok /RP/ je možné uhrádzať:

  • bankovým prevodom na číslo účtu IBAN: SK27 5600 0000 0004 9417 9003; SWIFT: KOMASK2X
    /pri platbe je potrebné uviesť meno dieťaťa, triedu a účel úhrady (RP); variabilný symbol nie je potrebné uvádzať/
 
  • v hotovosti: triednemu učiteľovi