Základná škola

Havarijná situácia v škole

Milí rodičia,
prinášame Vám informácie o vytopení našej školy.
 
V dôsledku prasknutia vodovodného potrubia došlo k vytopeniu viacerých priestorov základnej školy - prízemia, šatní, sociálnych zariadení, chodieb a tried na prvom a druhom poschodí. 
Zatečené stropy a steny postihnutých priestorov budú vyžadovať opravu, nakoľko sa nachádzajú v havarijnom stave.