Základná škola

Športová akadémia Mateja Tótha - ŠAMT

         Milí rodičia, od budúceho týždňa začínajú tréningy ŠAMT v našej škole. Pre veľký záujem otvárame 2 tréningové skupiny, ktoré budú prebiehať vo veľkej telocvični CZŠ s MŠ Dobrého pastiera. Pozvanie na tréning dostane Vaše dieťa do slovníčka – Oznamy prostredníctvom jeho triednej p. učiteľky. Počas prvých tréningov si nové deti najskôr otestujeme a podľa toho zaradíme do jednotlivých tréningových skupín. Deti, ktoré minulý rok navštevovali ŠAMT, testovať nebudeme.
 
Termín tréningov:
- 1. skupina: každý utorok od 6:45 hod. – 7:45 hod. (60 min) a každý piatok od 14:30 hod. – 15:30 hod. (60 min.).
- 2. skupina: každú stredu od 6:45 hod. – 7:45 hod. (60 min.) a každý štvrtok od 14:30 hod. – 15:30 hod. (60 min.).
 
Úlohou ŠAMT je:
- vytvorenie a zdokonaľovanie pohybového základu u detí pomocou atletickej prípravy
- vytvorenie motorického a funkčného potenciálu detí s dodržaním a rešpektovaním špecifických zákonitostí a zásad vývoja dieťaťa
- uplatňovať v tréningovom procese neuromuskulárny funkčný tréning, špeciálny tréning na odstraňovanie svalových disbalancií a psychomotorický tréning
- počas tréningu sa formujú kladné vlastnosti osobnosti – cieľavedomosť, disciplinovanosť, tolerancia a humanita.
 
Tréneri ŠAMT sú vyškolení učitelia z našej školy a farnosti. Pre tento rok to sú:
- Ing. Zuzana Zbínová,
- Ing. Andrea Kubicová,
- Mgr. Filip Bernard
- Mgr. Martina Kopálová
 
Iné benefity:
- deti cvičia cviky, ktoré cvičí aj Matej Tóth (ideme podľa metodiky vypracovanej špeciálnym tímom Mateja Tótha)
- zúčastníme sa Športového dňa ŠAMT, kde budeme súťažiť s deťmi z celého Slovenska o získanie grantu (tréningy zadarmo)
- rodičia detí budú môcť vidieť prostredníctvom „žiackej knižky“ pokroky svojho dieťaťa na stránke:
https://www.akademiamatejatotha.sk/
 
Tešíme sa na Vás a Vaše deti!
Tréneri ŠAMT.