Základná škola

Riaditeľské voľno

V zmysle § 150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov riaditeľ CZŠ s MŠ Dobrého pastiera poskytuje dňa 24.4.2019 riaditeľské voľno z  dôvodu metodického dňa pedagogických zamestnancov.