Základná škola

Fotogaléria

2020/20212019/20202018/20192017/20182016/2017
2015/20162014/20152013/20142012/20132011/2012
2010/20112009/2010
Školský výlet 5.A
[26.06.2015 - ..2015]
Školský výlet - Demänovská jaskyňa
[26.06.2015 - ..2015]
Výlet triedy VIII.A do Brodna
[26.06.2015 - ..2015]
Školský výlet 7.A
[25.06.2015 - ..2015]
Prírodovedná exkurzia do Vlkolínca so žiakmi V.A
[25.06.2015 - ..2015]
Prírodovedná exkurzia do Vlkolínca so žiakmi V.B
[24.06.2015 - ..2015]
Návšteva planetária v Ostrave
[21.06.2015 - ..2015]
Einstein teen
[15.06.2015 - ..2015]
Celodenná duchovná obnova 7. a 8. ročníka
[04.06.2015 - ..2015]
Božie telo - zbierali sme kvietky
[04.06.2015 - ..2015]
Kráska a zviera - Divadlo na hojdačke
[03.06.2015 - ..2015]
MDD v 4.A
[01.06.2015 - ..2015]
Medzinárodný deň detí v škole
[01.06.2015 - ..2015]
Bezpečne na internete
[28.05.2015 - ..2015]
Deň matiek v CZŠ
[28.05.2015 - ..2015]
Otec biskup v CZŠ
[26.05.2015 - ..2015]
Olympiáda z Anglického jazyka 1. stupeň
[20.05.2015 - ..2015]
Atletická súťaž
[20.05.2015 - ..2015]
Nanebovstúpenie Pána
[14.05.2015 - ..2015]
Celodenná duchovná obnova 5. a 6. ročníka
[14.05.2015 - ..2015]
Návšteva výstavy ikon na biskupskom úrade
[12.05.2015 - ..2015]
Škola v prírode 4. ročník
[11.05.2015 - 15.05.2015]
Ďeň racionálnej výživy
[06.05.2015 - ..2015]
Duchovná kytica pre Pannu Máriu
[01.05.2015 - 31.05.2015]
Návšteva knižnice 2. ročník
[24.04.2015 - ..2015]
Diecézny šachový turnaj
[21.04.2015 - ..2015]
školské kolo Shakespeare´s day
[17.04.2015 - ..2015]
Školské kolo Dilong Star
[17.04.2015 - ..2015]
Tvorím, tvoríš, tvoríme
[17.04.2015 - ..2015]
Návšteva krajskej knižnice v Žiline
[17.04.2015 - ..2015]
Výchovný koncert - 2. stupeň
[17.04.2015 - ..2015]
Šachový turnaj
[16.04.2015 - ..2015]
Návšteva
[13.04.2015 - ..2015]
Prednáška o ochranie netopierov a vtáctva
[13.04.2015 - ..2015]
Školský šachový turnaj – 1. Eliminačný turnaj
[09.04.2015 - ..2015]
Výchovný koncert - Popolvár
[09.04.2015 - ..2015]
Veľká praveká súťaž
[02.04.2015 - ..2015]
Plavecký výcvik 3.A, 3.B
[23.03.2015 - 27.03.2015]
Matematický klokan
[23.03.2015 - ..2015]
Účelové cvičenia s krížovou cestou
[23.03.2015 - 24.03.2015]
Didaktické hry v prírode s krížovou cestou
[23.03.2015 - ..2015]
Prednáška o Írsku na deň sv. Patrika
[17.03.2015 - ..2015]
Matematická súťaž - Pangea
[11.03.2015 - ..2015]
Celoškolská krížová cesta
[11.03.2015 - ..2015]
Deň misií s otcom biskupom
[06.03.2015 - ..2015]
Čitateľský maratón 3.A, 3.B
[02.03.2015 - 31.03.2015]
Školský karneval
[13.02.2015 - ..2015]
Karneval
[13.02.2015 - ..2015]
Hviezdoslavov Kubín
[11.02.2015 - ..2015]
Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín
[10.02.2015 - ..2015]
Medziškolské kolo biblickej súťaže "Teofilko"
[10.02.2015 - ..2015]
Fašiangové masky
[06.02.2015 - ..2015]
Lyžiarsky výcvik
[02.02.2015 - 06.02.2015]
Slávik Slovenska
[01.02.2015 - ..2015]
Pravek inak
[30.01.2015 - ..2015]
Valentínska akcia
[28.01.2015 - ..2015]
Zoo z plastelíny
[16.01.2015 - ..2015]
Naša veľká sánkovačka 3.A, 3.B
[09.01.2015 - ..2015]
Sánkovačka 2.B
[09.01.2015 - ..2015]
Vianočné posedenie
[19.12.2014]
Vianoce 2014 - 2.B
[19.12.2014 - ..2015]
Vianočné posedenie na triedach
[19.12.2014 - ..2015]
Zdobenie stromčeka 4.A
[18.12.2014 - ..2014]
Vianočné trhy
[17.12.2014 - ..2015]
Školské kolo recitačnej súťaže Šalianksý Maťko
[17.12.2014 - ..2015]
Nácvik na Jasličkovú pobožnosť
[15.12.2014 - 17.12.2014]
Jasličková pobožnosť - nacvičujeme
[11.12.2014 - ..2014]
Školské kolo dejepisnej olympiády
[09.12.2014 - ..2014]
Nepoškvrnené počatie Panny Márie - slávime hody
[08.12.2014 - ..2014]
Duchovná obnova 7. a 8. ročník
[04.12.2014 - ..2014]
Všetkovedko
[02.12.2014 - ..2014]
Adventné obdobie
[30.11.2014 - 19.12.2014]
Tvorivé Vianoce
[29.11.2014 - ..2014]
PVC: Kríže zo zápaliek
[28.11.2014 - ..2014]
Deň otvorených dverí - Saleziáni
[28.11.2014 - ..2014]
Výchovný koncert
[27.11.2014 - ..2014]
Krajské kolo súžaže "A slovo bolo u Boha"
[20.11.2014 - ..2014]
Didaktické hry a účelové cvičenia
[13.11.2014 - 14.11.2014]
A slovo bolo u Boha
[13.11.2014 - 18.11.2014]
Informatická súťaž iBobor
[11.11.2014 - 18.11.2014]
Výstava starožitností
[03.11.2014 - 07.11.2014]
Návšteva cintorína
[03.11.2014 - 07.11.2014]
Ako sa nám skvietkovatela trieda
[03.11.2014 - ..2014]
Navsteva hvezdarne
[28.10.2014 - ..2014]
Beseda: bezpečnosť na železnici
[22.10.2014 - 23.10.2014]
Týždeň s mamou
[20.10.2014 - 24.10.2014]
Beseda s misionarom
[17.10.2014 - ..2014]
Plavecký výcvik - štvrtáci
[07.10.2014 - 13.10.2014]
Expedícia Budatín
[07.10.2014 - ..2014]
Projekt kukurica
[03.10.2014 - ..2014]
Exurzia v múzeu židovskej kultúry
[30.09.2014 - ..2014]
Svetový deň mlieka
[24.09.2014 - ..2014]
Expedícia Budatín
[23.09.2014 - ..2014]
Škola v prírode 3. ročník
[22.09.2014 - 26.09.2014]
Škola v prírode 2. ročník
[16.09.2014 - 19.09.2014]
Celoškolské stretnutie rodičov
[11.09.2014 - ..2014]
Účelové cvičenie
[08.09.2014 - ..2014]
Didaktické hry a cvičenia v prírode
[08.09.2014 - ..2014]
Pravidelná sv. omša vo štvrtok ráno
[02.09.2014 - 31.12.2014]
Začiatok školského roka
[02.09.2014]
Pravidelná duchovná obnova zamestnancov
[01.09.2014 - 31.12.2014]