Základná škola

Fotogaléria

2020/20212019/20202018/20192017/20182016/2017
2015/20162014/20152013/20142012/20132011/2012
2010/20112009/2010
Zamestnanci CZŠ s MŠ Dobrého pastiera
[25. 06. 2012]
Naši žiaci
[25. 6. 2012]
Žilinské farské misie
[12.10.2011]
Záložka do knihy spojuje školy
[ ]
Z rozprávky do rozprávky
[9.-13.4.2012]
Vianočný výchovný koncert
[20.12.2011]
Účelové cvičenia – 5. Ročník
[13.a14.10.2011]
Týždeň zdravia
[14.-18.11.2011]
Škola v prírode 4. roč.
[24.-26.5.2012]
Škola v prírode 3. roč.
[10.-12.5.2012]
Škola v prírode 2. roč.
[3.-5.5.2012]
Škola v prírode 1. roč.
[17.-19.5.2012]
Šaliansky Maťko
[13.1.2012]
Stretnutie so včelárom
[23.9.2011]
Slovom o tvojej láske
[21.2.2012]
Roztancovaná jar
[11.4.2012]
Poznáš svojho priateľa?
[17.2.2012]
Plavecký výcvik
[21.-27.10.2011]
Perníková chalúpka
[23.2.2012]
Ovocno zeleninové dni
[28.2-2.3.2012]
Od srdca k srdcu
[26.-30.9.2011]
Návšteva knižnice
[13.10.2011]
Návšteva hvezdárne
[18.10.2011]
Návšteva cintorína – 4. a 5. ročník
[7.11.2011]
Misijný deň
[27.10.2011]
Misie 3. roč.
[ ]
Krížová cesta
[30.3.2012]
Školský výlet - Habakuky
[18.6.2012]
Školský výlet – Čierny Balog
[22.6.2012]
Karneval
[17.2.2012]
Hody kaplnky
[8.12.2011]
Návšteva v DSS Turie
[17.10.2011]
Drozdík Čimko
[25.10.2011]
Deň Zeme
[2.4.2012]
Deň s mojou obľúbenou hračkou
[14.10.2011]
Deň otvorených dverí
[13.1.2012]
Deň mlieka
[28.9.2011]
Deň Matiek a Otcov
[22.5.2012]