Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Záložka do knihy spojuje školy [ ]

foto
foto


V októbri, pri príležitosti dňa školských knižníc sme sa zapojili do 3. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy. Za partnerskú školu nám organizátori vybrali ZŠ Rozmarínová v Komárne. Po dohode s koordinátorkou z tejto školy, p. Annou Jančovou, sme na vyučovaní vyrábali záložky.
 
Vyrobili sme 140 originálnych záložiek a poslali ich do Komárna. Z Komárna zase prišiel balíček v ktorom bola originálna záložka pre každého nášho žiaka. Triedni učitelia využili tieto záložky na triednických hodinách na motiváciu k čítaniu a navštevovaniu knižníc.