Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Z rozprávky do rozprávky [9.-13.4.2012]

foto
foto
foto


Touto akciou sme si so žiakmi 2. ročníka pripomenuli Medzinárodný deň detskej knihy, ktorý pripadol na 2. apríla. Počas celého týždňa sme pracovali s detskými knihami, ktoré si žiaci priniesli. Na každý deň bola pripravená jedna aktivita, ktorá bola zaradená        do vyučovacieho procesu do jednotlivých predmetov na posilnenie medzipredmetových vzťahov.
            Aktivity boli zamerané na posilnenie čitateľských zručností – tiché čítanie s porozumením, hlasné čítanie so správnou intonáciou, ale aj na šetrné zaobchádzanie s knihou.