Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Stretnutie s misionárkami [20.10.2016 - 16..2016]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
1.A, 1.B
foto
1.A, 1.B
foto
1.A, 1.B


Vo štvrtok 20. októbra zavítali na našu školu vzácni hostia – misionárky z kongregácie Dcér Panny Márie útechy. Marie Carmen – pôvodom zo Španielska a Maria Rosa – pôvodom z Mexika nám porozprávali o svojom živote a práci. Obe prišli na Slovensko, ako na svoju misiu a venujú sa tým najchudobnejším, ľuďom bez domova v Žiline. Starajú sa o ženy, ktoré stratili strechu nad hlavou. Taktiež nám priblížili prácu svojich spolusestier v Mexiku, kde sa v jednom z miest pôsobenia venujú mentálne a fyzicky hendikepovaným deťom.
Ich rozprávanie bolo veľmi pútavé a na záver nám ho spestrili spoločným spievaním slovensko-španielskej piesne. Ďakujeme im za ich ochotu prísť medzi nás a vyprosujeme im veľa Božieho požehnania v práci pre núdznych. Spolu s nimi dúfame, že aj v srdci našich žiakov sa zapáli myšlienka na misijné povolanie.