Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Škola v prírode 2. roč. [3.-5.5.2012]

foto
foto
foto
foto


V dňoch 03.-05.05.2012 sa žiaci 2.A a 2.B triedy zúčastnili Školy v prírode v Kunerade. Počas celého pobytu sa o ich výučbu a zábavu starali triedna učiteľka - Mgr. Iveta Lukáčová, p. vychovávateľka – Mgr. Lujza Švecová a animátori z CVČ Strom – Michal a Štefan. A ako to všetko prebiehalo?
 
Štvrtok 03.05.2012
Deň sme začali sv. omšou v školskej kaplnke. Po skončení sv. omše sme sa prepravili do Kuneradu na chatu Gumár. Tam animátori Michal a Štefan najskôr oboznámili žiakov s pravidlami spolunažívania počas trvania celej akcie, potom sme deti rozdelili do izieb, kde si zložili svoju batožinu. O 10:00 hod. začalo žiakom vyučovanie, ktoré prebiehalo spoločne pre obidve triedy. O 12:30 hod. sme sa naobedovali. Po dobrom obede mali žiaci osobné voľno na izbách do 13:30 hod. Potom  pokračovalo praktické vyučovanie do 15:00 hod. Žiaci si vyrábali domčeky, do ktorých si navzájom zapisovali, čo dobré a pekné si všimli na správaní svojich spolužiakov a spolužiačok. Od 15:00 do 16:30 hod. si deti užili pekné počasie pri športových súťažiach, ktoré prebiehali v prírode. Za svoje výkony boli jednotlivci odmenení vecnými cenami a sladkosťami. A keďže sa počasie potom pokazilo a začalo pršať, aktivity pokračovali v priestoroch chaty. 
Po večeri si všetci pozreli príbeh o priateľstve. Večer sme ukončili spoločnou modlitbou. Potom deti odišli do svojich izieb poumývať sa a spať.
 
Piatok 04.05.2012
V piatok mali deti budíček o 7:00 hod. Nasledovala ranná modlitba, rozcvička na čerstvom vzduchu s animátorom Štefanom, umývanie sa a ustielanie postelí. O 8:00 hod. sme mali sladké raňajky. Po nich dostali žiaci rozchod na izby, kde si písali „chatové“ úlohy z predchádzajúceho dňa. Vyučovanie sa začalo o 9:00 hod. a prebiehalo netradične cez vedomostné súťaže, cez prácu v skupinách, cez úlohy na rýchlosť. Vyučovanie prebiehalo v priestoroch chaty, ale aj vonku v prírode a bolo ukončené kvízom, pri ktorom si museli žiaci zaspomínať na rôzne detaily z príbehu, ktorý si pozreli predchádzajúci deň. Žiaci mali opäť možnosť povyhrávať drobné ceny za svoje vedomosti, šikovnosť a ochotu pomôcť kamarátovi. Až do 14:30 prebiehal deň podobne ako predchádzajúci. 
Po návrate z túry sme sa osušili, oddýchli sme si a zúčastnili sme sa sv. omše, ktorú prišiel slúžiť p. farár Ján Hudec. Potom čakala na deti „Pokladovka“, ktorá pre nepriaznivé počasie bola prispôsobená do priestorov chaty. Deti sme si rozdelili do 4 skupín tak, aby v každom družstve bol 1 dospelý. Jednotlivé družstvá si vymysleli pokrik a erb, ktorý si navzájom predstavili a „Pokladovka“ sa mohla začať. Žiaci spolu so svojimi vedúcimi plnili rôzne vedomostné, praktické, športové a tanečné úlohy.
Deti si počas výpravy Gumárskou chatou užili veľa dobrodružstva, zábavy, naučili sa spolupracovať a plniť pridelené úlohy, za ktoré boli zodpovední jednotlivci. Po náročnej pokladovke čakalo deti pozeranie rozprávky. Po skončení rozprávky, okolo 20:30 hod., sme sa s deťmi spoločne pomodlili, uložili sme ich do postelí a išli spať.
 
 
Sobota 30.4.2011
V sobotu sme mali budíček o 7:00 hod. Deň až do raňajok prebiehal podobne ako predchádzajúci. Po raňajkách čakalo na deti športové dopoludnie v prírode. Pri peknom a slnečnom počasí sa deti konečne poriadne vyšantili v prírode. 
Potom nasledovalo vyhodnotenie „pokladovky“, ale aj celého priebehu školy v prírode, správania i poriadku na izbách. Deti boli odmenené vecnými cenami i sladkosťami.
Po vyhodnotení sme sa rozišli na izby urobiť poriadok a pobaliť si svoje veci. Domov sme odchádzali spokojní, šťastní a plní radosti.