Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Šaliansky Maťko [13.1.2012]

foto
foto


Dňa 13.01.2012 sa na našej škole uskutočnilo po prvýkrát školské kolo recitačnej súťaže pod názvom Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Žiaci súťažili v prednese slovenských povestí v dvoch kategóriách. V 1. kategórii súťažili žiaci 2. a 3. ročníka, v 2. kategórii sa o umiestnenie na prvých troch miestach „pobili“ žiaci 4. a 5. ročníka.
            Súťažiacich, ich spolužiakov v hľadisku, ako i porotu privítala Mgr. Iveta Lukáčová. Všetkým prítomným predstavila tradíciu tejto recitačnej súťaže, žiakom predstavila členov  poroty - Mgr. Iveta Lukáčová (predsedkyňa poroty), Mgr. Daniela Ďurkovská, Mgr. Michaela Kasáková a Mgr. Alžbeta Kosturiková a súťažiacim zaželala pokojný hlas bez trémy.
            Rozhodovanie poroty nebolo jednoduché, súťažiaci podali dosť podobné výkony, ale nakoniec to celé dopadlo takto: 1. kategória – 1. miesto: Tomáš Masný (3. B)
                                                                           2. miesto:  Veronika Bučková (2. B)
                                                                           3. miesto: Dominika Joneková (2. A)
                                                   2. kategória – 1. miesto: Lukáš Gašpierik (5. A)
                                                                           2. miesto: Paula Joneková (4. A)
                                                                           3. miesto: Michal Mikulovský (4. A)