Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Biblická olympiáda 2015/2016 - dekanátne kolo [10.03.2016 - 16..2016]

foto
foto


Z knihy Kazateľ je známa tá stať, kde Kazateľ hovorí "Je čas ...". Tak nastal čas dekanátneho kola biblickej olympiády. Tento rok sme mali tú česť, že sme hosťovali obe kategórie - I. - ZŠ 5. - 9. ročník a prímu - kvintu osemročných gymnázií, i II. - SŠ.
Našu školu reprezentoval víťazný tím školského kola: Júlia Bieliková (5. B); Šimon Brezáni (5. B); Sofia Králiková (5. A); (69 bodov). Dekanátneho kola I. kategórie sa zúčastnilo 12 tímov:
Základná škola s materskou školou Gaštanová 56
Gymnázium sv. Františka z Assisi J. M. Hurbana 44
Základná škola Karpatská 8063/11
Základná škola Lichardova 24
Základná škola Martinská 20
Základná škola sv. Cyrila a Metoda Na Závaží 2
Základná škola Námestie mladosti 1 
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa Romualda Zaymusa 3
Základná škola Slovenských dobrovoľníkov 122/7
Základná škola s materskou školou Školská 49
Osemročné gymnázium Varšavská cesta 2
CZŠ s MŠ Dobrého pastiera Gaštanová 53
Dekanátne kolo malo 5 kôl - 1. didaktický test, 2. dialógy, 3. výroky a okruhy, 4. tajnička, 5. obrazy. Maximálne mohli tímy získať 102 bodov.

  1. miesto obsadil tím Gymnázia sv. Františka z Assisi - 96 bodov
  2. miesto tím našej školy CZŠ s MŠ Dobrého pastiera - 95 bodov
  3. miesto tím zo CZŠ Romualda Zaymusa - 92 bodov
Veľmi sa tešíme z úspechu našich piatakov a veríme, že rovnako ako aj ostatným tímom, aj im najväčším ziskom bude Poznanie Písma, ktoré je poznaním Boha.