Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Slovom o tvojej láske [21.2.2012]

foto


Po triednych kolách sme sa v utorok 21.2.2012 stretli na školskom kole recitačnej súťaže  Slovom o Tvojej láske. Do poroty sme pozvali umeleckého šéfa divadla Na hojdačke           Michala Legíňa. Spolu s ním hodnotili výkony žiakov p. uč. Karol, p. uč. Betka a p. uč. Miška.  Žiaci súťažili v kategóriách  Poézia I.,  Próza I.,  Poézia II.,  Próza II.. V I. kategórií medzi žiakmi prvého stupňa v Próze vyhral žiak 3.B Tomáško Masný a v Poézií žiačka 2.A Martinka Hartelová. V II. kategórií spomedzi žiakov druhého stupňa v Próze vyhrala žiačka 5.A Dominika Lukáčiková. V tejto kategórií prvé miesto v Poézií nebolo udelené.
17. ročník celoslovenského kola sa konalo v sobotu 24.3. v Spojenej škole Svätej rodiny v Bratislave. Zúčastnili sa na ňom i žiaci našej školy, ktorí sa umiestnili v školskom kole na prvých miestach. Bolo pre nich motivujúce stretnúť sa s inými rovesníkmi a porovnávať svoje výkony, ale i počuť názory hercov Jozefa Šimonoviča, Alfréda Swana a iných členov poroty.      
 
Súťaž Slovom o Tvojej láske má aj výtvarnú časť. Žiaci našej školy sa veľmi pekne zapojili. Prvé miesta vyhrali Paulínka Joneková z 4.A, Veronika Valášková z 3.A, Mária Čurajová z 5.A. Témy výtvarných prác boli Kríž – nástroj potupy i víťazstva, Božské čnosti – viera, nádej a láska, Sv. Martin – vzor milosrdnej lásky a ochranca chudobných, chcem sa mu podobať? a Božie milosrdenstvo je nekonečné.