Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Cvičenia v prírode [24.09.2015 - 15..2015]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


     Dňa 24. 9. 2015 sa žiaci našej školy zúčastnili cvičení v prírode, ktorých cieľom bolo: orientácia v mieste školy a jej okolí, značenie turistických chodníkov a zásady správneho a bezpečného správania sa v prírode. Prostredníctvom prirodzených cvičení v prírode sme si zlepšovali úroveň pohybových schopností a špeciálnych zručností.
     Pozorovali sme vtáctvo a určovali druhy, ktoré sa s nami čoskoro rozlúčia a odletia do teplých krajín. Na poliach sme pozorovali jesenné práce, prácu kombajnov a zmeny prírody v jeseni. Pracovali sme aj s mapou a prakticky sme sa učili, čo je kotlina, pohorie a rovina. Naučili sme sa, aké pohoria nás obklopujú a všetci sme sa zhodli v tom, že našu krásnu prírodu si musíme chrániť. Nezostali sme však len pri teórii. Všetci sme pridali ruku k dielu a po ceste v lese a na lúkach sme zbierali aj odpadky.
Cieľ trasy: 1. ročník – lesopark, 2. ročník – lúky nad obchodným domom Max, 3. a 4. ročník – Park Ľudovíta Štúra
    Spolu so žiakmi sme strávili veľmi príjemný a krásny deň.