Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Plenárne rodičovské združenie [10.09.2015 - 15..2015]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


Dňa 10. 9. 2015  sa na našej škole konalo plenárne rodičovské združenie. Bolo krásne sledovať, ako sa telocvičňa školy zapĺňa do posledného miesta, čím rodičia opäť raz ukázali, že majú záujem byť účastní na výchovno-vzdelávacom procese svojich detí, že sa zaujímajú o dianie v škole, ktorú navštevujú ich ratolesti. Po povzbudivom predslove duchovného správcu školy sa ujala slova pani riaditeľka, ktorá všetkých rodičov srdečne privítala, predstavila starých i nových pedagogických zamestnancov a poskytla rodičom dôležité informácie týkajúce sa chodu školy a výchovno-vzdelávacieho procesu ich detí. Po skončení plenárneho rodičovského združenia sa rodičia odobrali do jednotlivých tried, kde stretnutie pokračovalo s triednymi učiteľmi. Veríme, že takýchto milých stretnutí s rodičmi nás čaká viac, aby sme mohli spoločne za podpory nášho Pána pripraviť deti na budúci, veríme, že úspešný život, ktorým ich povedie učenie Ježiša Krista.
                                                                    „Buď mojím nasledovníkom.“ (Matúš 9:9; 19:21)