Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Začiatok školského roka [02.09.2015 - 15..2015]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


Aj tento školský rok sme začali v priestoroch farského kostola Dobrého pastiera, kde sa konala slávnostná svätá omša, aby sme si u nášho Pána vyprosili veľa síl do budúcich dní a mesiacov, ktoré nás čakajú. Na svätej omši sa zúčastnili nielen všetci žiaci, ich rodičia a príbuzní, ale aj celý pedagogický zbor, ktorý sa aj tento rok rozšíril o nových členov. Po skončení svätej omše, ktorá bola zakončená krátkou adoráciou, sa žiaci premiestnili do školy, kde sa ich ujali triedni učitelia, aby ich privítali a dali im pokyny na najbližšie dni. Teší nás, že sme sa mohli opäť všetci v zdraví zísť, spoločne sa pomodliť a vykročiť tak v ústrety novým výzvam. Tie predovšetkým čakajú nielen na malých prváčikov, ktorí po prvýkrát usadli do školských lavíc, ale aj na našich prvých deviatakov, ktorých čaká náročný a zároveň posledný rok na základnej škole. Pane Bože, zverujeme preto aj tento školský rok do Tvojich rúk, požehnaj ho a nás v ňom!