Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Einstein teen [15.06.2015 - 15..2015]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


Einstein Teen je vedomostná súťaž a pozostáva z 13 oblastí: Umenie a kultúra, Biológia, Anglický jazyk, Anglická literatúra, Móda, Geografia (Slovensko a svet), Hádaj slovo...?, Dejepis, Informatika, moje mesto Žilina, Hudobná výchova a šport. Otázky boli vytvorené tak, aby spĺňali požiadavky a obsah Štátneho vzdelávacieho programu daných odborných predmetov a zároveň aj komunikačných tém ISCED II anglického jazyka. Súťaž podporuje jednu z najefektívnejších metód výučby cudzieho jazyka a to metódu CLIL, ktorá v tejto súťaži dáva žiakom možnosti používať nadobudnuté jazykové kompetencie a využívať anglický jazyk ako prostriedok komunikácie v autentických situáciách.

 
Dňa 24.3.2015 sa konalo školské kolo súťaže Einstein Teen. Do súťaže sa dobrovoľne zapojilo 16 žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka. Do mestského kola mohli postúpiť traja žiaci, dvaja žiaci ôsmeho a jeden žiak siedmeho ročníka.
Dňa 30.3.2015 nás na mestskom kole reprezentovali Peter Bednařík, Jakub Krcho a Monika Leštachová. V súťaži bolo zapojených 11 škôl zo Žiliny. Po prvom kole sme patrili medzi úspešných riešiteľov s krásnym tretím miestom. V druhom kole sme skončili po súboji so ZŠ s MŠ v Závodí. Peter Bednařík dostal šancu zúčastniť sa finále ako žolík Spojenej školy Kráľovnej pokoja. Víťazom gratulujeme a tešíme sa na ďalšie ročníky.