Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Od srdca k srdcu [26.-30.9.2011]

foto
foto
foto
foto
foto


Pri príležitosti svetového dňa srdca – 29.09. – sa  2. A a 2. B triedy venovali téme „srdce“ celý            4. školský týždeň. Cieľom jednotlivých aktivít (výroba srdiečok, vyfarbovanie, rozhovor, výtvarné kreácie, tvorba nástenky), ktoré žiakom pripravili triedne pani učiteľky, Mgr. Iveta Švábová         a Mgr. Iveta Lukáčová, bolo poznanie vlastného srdca, a to najmä v dvoch oblastiach:

  • zdravé srdce
  • čisté srdce
Žiaci si najskôr vyrobili  srdiečka so svojím menom, a potom každé dieťa odprezentovalo s takto vyrobeným srdiečkom to, čo si zapamätalo z rozhovoru o srdci: „Moje srdce je zdravé, lebo...“ Moje srdce je čisté, pretože...“ Takto si žiaci upevnili vedomosti a skúsenosti o tom, čo je potrebné pre zdravé a čisté srdce.
Potom si deti napísali na lístočky, čo by si želali z celého srdiečka, tieto svoje prosby vložili          do košíčka, odniesli ich do školskej kaplnky a symbolicky ich odovzdali Pánovi Ježišovi.
Na záver vytvorili žiaci spolu s pani učiteľkami srdiečkové kreácie na nástenkách pri triedach,        v ktorých symbolicky pospájali svoje srdcia do trojlístkov a štvorlístkov. K takto vytvoreným srdcovým vzťahom pridali pani učiteľky krásne, výstižné a pravdivé citáty o srdci, ktoré si budú spolu so svojimi žiakmi pravidelne počas celého školského roka pripomínať.