Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Školské kolo Dilong Star [17.04.2015 - 15..2015]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


Aj tento školský rok sa 22.04.2015 v aule našej školy  rozozneli  piesne v súťaži Dilong Star.
Žiaci si najprv pripravili svoje obľúbené piesne z repertoáru populárnej hudby,
a potom si v svojich triedach vyspievali postup do celoškolského kola.
Súťažili v 3 kategóriách:
V  1.kategórii – 1. stupeň ZŠ  vyhrali:

  1. miesto-  Barbora  Heglasová  z  2.B s piesňou  Major Potkan
  2. miesto- Martina  Masná  z  3.A s piesňou  Kam tento svet speje?
  3. miesto- Eva  Rovňaníková  zo  4.B s piesňou Pátá
V 2. kategórii- 2. Stupeň ZŠ vyhrali:
  1. miesto- Sára Puškášová  zo  7.A  s piesňou  Láska na vlásku
  2.  miesto- Nikola Hodasová z 8.A  s piesňou Labuť
  3.  miesto – Dominika Joneková z 5.A  s piesňou  Kingdom come
V 3. kategórii-  duet vyhrali:
  1. miesto-  sestry Margaréta (2.A) a Agáta (5.B) Kováčové s piesňou  Most  dwojga  serc
 
Všetkým súťažiacim ďakujeme za dôkladnú prípravu a precítené prednesenie piesní
a víťazom zo srdca blahoželáme!
A so želaním  -  Nech nám nikdy nechýba pieseň na perách - sa tešíme na ďalší ročník súťaže!
                                          Mgr. Lucia Chovanová