Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Misie 3. roč. [ ]

foto


Október prežívala 3. A a 3. B v duchu misií. Ako to celé prebiehalo? Pani učiteľky a najmä Pán Boh sa postarali o program.
Celé mesto Žilina malo v tento mesiac duchovnú obnovu prostredníctvom misií. Ochotní kňazi a laici prišli aj do našej farnosti. Úlohou žiakov bolo zúčastňovať sa na programe misií vo farnosti, nakresliť a napísať ako by som mohol byť misionárom v škole, doma, .... Na hodinách sme sa rozprávali o misionároch. Žiaci mali možnosť diskutovať s pátrami františkánmi – misionármi v našej farnosti na hodine náboženstva. Na konci týždňa sme si spoločne vyhodnotili náš misijný týždeň. Všetci sme mali radosť z toho, že sme opäť urobili niečo pre iných okolo nás.