Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Prednáška o ochranie netopierov a vtáctva [13.04.2015 - 15..2015]

foto
foto
foto
foto
foto
foto


V utorok 14.04. a vo štvrtok 16.04. sa v aule našej školy uskutočnila veľmi zaujímavá beseda o ochrane netopierov a vtáctva (hlavne dážďovníkov) žijúceho v mestách. Kým utorok bol vyhradený pre žiakov 1. stupňa, vo štvrtok sa veľa zaujímavých a prospešných informácii dozvedeli žiaci 2. stupňa. Besedu viedla pani Fiťmová, ktorá pracuje ako ochranár. Pútavo nám prezentovala spôsoby ochrany netopierov, ktoré často bývajú obeťou necitlivého zatepľovania panelových domov, a dážďovníkov, ktorí po zatepľovaní strácajú hniezdne možnosti. Na záver besedy mohli žiaci položiť svoje otázky a zobrať si propagačné materiály. Odchádzali sme obohatení o nové možnosti, ako chrániť vzácne a užitočné živočíchy okolo nás.