Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Čitateľský maratón 3.A, 3.B [02.03.2015 - 31.03.2015]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


Marec je nazývaný Mesiacom knihy a preto sme sa aj my s našimi tretiakmi rozhodli usporiadať si v triedach čitateľský maratón. Zahĺbili sme sa do čítania kníh od výmyslu sveta. Každý podľa svojej chute a možnosti zobral v marci do ruky knihu a čítal. Na konci mesiaca si každý žiak vytvoril o svojej prečítanej knihe/knihách stručný zápis a pridal vlastnú ilustráciu a tak sme si spoločnými silami zhotovili Čitateľský denník. Na hodine Čítania každý žiak porozprával zaujímavosti o svojej knihe a podelil sa so spolužiakmi o dojmy a pocity z nej. Viacerí z nás sa iste budú inšpirovať týmito knihami a tiež si ich prečítajú.