Základná škola

Fotogaléria

2019/20202018/20192017/20182016/20172015/2016
2014/20152013/20142012/20132011/20122010/2011
2009/2010

Medziškolské kolo biblickej súťaže "Teofilko" [10.02.2015 - 15..2015]

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


Naše žiačky Sofia Králiková (4.A), Lenka Paulenová (4.B) a Júlia Bieliková (4.B) si v utorok zmerali sily v biblickej súťaži "Teofilko" so žiakmi ďaľších 7 cirkevných škôl našej diecézy. Témou biblickej súťaže bola kniha Nového zákona - Skutky apoštolov.
Súťaž sa skladala z dvoch častí.
V prvej časti si každý žiak vyskúšal, ako rozumie vopred pripraveným úryvkom biblických textov. Dôraz sa kládol na pochopenie daného textu a na čítanie s porozumením. Naša žiačka Júlia Bieliková získala v tejto časti krásne druhé miesto.
V druhej časti bojovali žiaci za svoje školy. Rozhodovali tu už nie len vedomosti, ale aj schopnosť rýchlo sa rozhodnúť a pozorovací talent. Svoju úlohu tu zohralo bezpochyby aj šťastie. V tejto časti boli naše žiačky naozaj veľmi šikovné a vnímavé, vďaka čomu si vyslúžili prvé miesto.
Celkové poradie druhého kola:
1. miesto: CZŠ s MŠ Dobrého Pastiera Žilina - Solinky
2. miesto: CZŠ sv. Margity Púchov
3. miesto: CZŠ Romualda Zaymusa Žilina, ZŠ Žofie Bosniakovej Teplička nad Váhom, ZŠsMŠ Antona Bernoláka Martin
 
Dievčatám srdečne gratulujeme a tešíme sa, že máme v škole talenty, ktoré prejavujú aktívny záujem o čítanie sv. Písma.